Opplev Tranøy

I den vakre, velholdte bygda Tranøy, helt nord i Æventyrlandet Hamarøy, kan du få en smak av det gode liv!

13.03.201712:29 Viktor Håkonsen

Med Tranøy som base har du nærhet til steder å bo, kulturelle og aktive opplevelser av høy kvalitet. Tranøy ligger ved veis ende helt nord i Hamarøy. Tranøy er et vakkert sted som inviterer til å senke både tempo og skuldre.

Tranøy er et gammelt handelssted. Flere av de gamle bygningene er restaurert og huser i dag flere galleri, hotell og restaurant.


Tranøy fyr

I løpet av 40 år på 1800-tallet ble i alt hundre fyr reist langs kysten for å sikre leia for sjøfartsnasjonen Norge. Ett av disse var Tranøy fyr i 1864. Byggingen av Norges fyrstasjoner blir i dag betegnet som et av de mest omfattende prosjektene den norske staten har gjennomført. Kystverket har i dag ansvaret for alle fyrstasjoner som staten eier.

Tranøy fyr har på grunn av sin strategiske beliggenhet, historiske rolle og bygningsmessige verdi vært fredet siden 1997. Fyret er et viktig kulturminne, og er i bruk som overnattingssted og turistmål, samtidig som det fremdeles er det et fyr var ment å være; et lyspunkt å navigere etter for de sjøfarende. Sommeren 2014 startet Kystverket restaureringen av fyrstasjonen. Fyrmesterboligen fra 1864 og betjentboligen fra 1936 er nå tilbakeført til sin opprinnelige form. Det er også innredet en leilighet som er tilpasset rullestolbrukere, noe som gjør at Tranøy fyr vil være tilgjengelig for flere brukere. Fyret er derfor som opplevelsessted og kulturminne et lys i mørket for flere enn folk som ferdes til sjøs.


Kunstpark Tranøy

Det hele begynte i år 2000 med skulpturen ”Stjerner som fisker i himmelen” av Harald Bodøgaard. Kunstneren hadde en utstilling på Tranøy Galleri, en utstilling som skulpturen var en del av. Folket på øya tapte sitt hjerte til de oppadstrebende sjøstjernene og ville ikke miste de. Penger ble samlet inn og dette betydde begynnelsen på kunstparken. I løpet av årene har det kommet flere unike kunstinstallasjoner til denne første. Disse er plassert på klippene, ved stranden, på nes, skjær og langs veien. Der de står er det gode omgivelser for ro og ettertanke, for kreativitet og kommunikasjon.


Svabergutstillingen

Ytterst på Tranøy – på Buneset, der hvor storbåra bryter og du ser over mot Hinnøya, Vesterålen og Lofoten – finner du sommeren 2017 utstillingen “TEXTURE” med bilder av H.M. Dronning Sonja og Magne Furuholmen på svabergene. Utstillingen kan besøkes dag og natt, alle dager i uken fra andre lørdag i juni fram til midten av august.