Glomfjellet i Láhko nasjonalpark

Glomfjellet

Glomfjellet er det største sammenhengende kalksteinsområde i Norge, over skoggrensa. Området er med sin størrelse og beliggenhet et unikt karstlandskap, selv i europeisk målestokk. Her har regn og overflatevann tært opp berggrunnen og formet en mengde grotter og bergformasjoner – blant de mest populære er Corbels Canyon og Corbelsbrua.

Parkering/start

Navnlaushøgda, innerst i Glomfjord, Meløy

Høyeste punkt

Venskelighetsgrad

middels/vanskelig (avhengig av hvilken sti du tar)

Lengde

4,6 km en vei

Terreng

Lettgått, med mye nakent fjell

Tidsanslag

Turbeskrivelse

Glomfjellet er det lokale navnet på fjellområdene øst for Glomfjord, i grensetraktene mellom Gildeskål, Beiarn og Meløy. Glomfjellet er blant de mest populære turområdene i distriktet og i 2012 ble store deler av dette fjellet vernet som nasjonalpark.

For mange er målet med turen å besøke Corbels canyon og Corbelbrua. Sjekk ut #corbelscanyon og #corbelbrua på Instagram så skjønner du hvorfor! Det går merket T-sti hit fra parkeringsplassen på Navnlaushøgda. Følg stien i ca. 1.1 km før du dreier nordover og følger sti som går mellom Sandvann og Namnløsvann, mot Fiskvasskardet. Herfra følger du sti på nordsiden av Svalvatn cirka 3.5 km til målet.

Floraen i fjellområdet er svært rik, med mer enn 260 kjente planter. De siste årene er det gjort flere nyfunn av sjeldne fjellplanter, heriblant grønlandsstarr, snømure og tinderublom.

Dette kan du finne på i nærheten

Slik kommer du deg til Glomfjellet

Den letteste adkomsten til Láhko nasjonalpark går via anleggsvei fra Fykan innerst i Glomfjorden. Avkjøringen hit er mellom Svartistunnelen og Fykantunnelen på Kystriksvegen / Fv. 17 (rett nord for Svartistunnelen). Ved enden av fjellveien kommer du til den enorme Storglomvassdammen, som er verdens største steinfyllingsdam (dammen rommer  utrolige 3,5 milliarder kubikkmeter vann og tilsvarer ca 500 liter vann hver til alle innbyggerne på jorden). Her finner du parkeringsplass på Navnlaushøgda.

Fra parkeringsplassen går T-merkede stier østover mot Beiarn og Saltfjellet, og nordover til Langvatnet i Gildeskål. Sommerstid er det kjørbar bilvei til Sundsfjorden og Fv 17.

Vinterstid må du belage deg på parkering i den første tunnelen på fjellveien, eller like ovenfor tunnelen dersom parkeringsplassen er rydda for snø.

Glomfjellet byr også på et fint jaktterreng og flere gode fiskevann. Du kjøper jakt- og fiskekort for statsgrunn.  

Flere turmål og aktiviteter i området