Samisk kultur og historie

Det samiske folket har historisk bosatt seg i området som er kjent som Sápmi, som strekker seg over Norge, Sverige, Finland og Russland. Selv om de har dype røtter i tradisjoner, strekker deres nåværende tilstedeværelse seg langt utenfor deres forfedres landområder, med samiske samfunn som idag bor over hele verden. I dag er samisk historie og tradisjoner synlig i bylivet, og kan sees i både musikk, kunst, håndverk, litteratur og i hverdagslige samtaler i samfunnet.

Lavvo

tradisjonelt samisk telt

5 Fakta om det samiske folk

  1. Det finnes mellom 9-11 samiske språk. I Nordland fylke finner vi fem samiske språkområder: Nordsamisk, Lulesamisk, Pitesamisk, Umesamisk og Sørsamisk.
  2. Den tradisjonelle klesdrakten til det samiske folket er kjent under ulike navn, som gákti (Nordsamisk), gáppte (Lule- & Pitesamisk), gápttie (Umesamisk), gaeptie (Sørsamisk) og kofte (på norsk).
  3. Historisk sett drev samene med ulike livsformer avhengig av geografisk plassering. Dette inkluderte fiske, innsamling, jakt, småskala jordbruk og reindrift. Mange hadde også nære sosiale og ressursbaserte forbindelser på tvers av livsformgrensene, kjent som verdde-systemet.
  4. Den tradisjonelle samiske sangteknikken, kjent som joik, skiller seg fra klassiske vokalteknikker. Tradisjonelt utført uten instrumenter eller kun med en tromme, har joiking utviklet seg og blir nå inkludert i moderne musikkinnstillinger av mange samtidskunstnere.
  5. Den Samiske nasjonaldagen feires 6.Februar. Feiringen omfatter ulike aktiviteter, inkludert arrangementer for barn, felles måltider, bruk av tradisjonelle klær, flagging med det samiske flagget, og sang av den samiske nasjonalsangen. Denne dagen fungerer som et sentralt punkt for å bevare og uttrykke den samiske kulturarven.
Samisk forestilling

fra «Biejvvelådde»

Samiske arrangementer i 2024

Samer som fisker

tradisjonelt samisk arbeid

Lær mer om den samiske historien og samiske tradisjoner

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.