Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Fra stupbratte fjell i vest til frodige fjellbjørkedaler i øst, variasjonen er stor i Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark.

Til fots
14.06.201917:05 Julie Abelsen

Svartisen dekker omtrent en femdel av parken og er Nord- Skandinavias største isbre. Kalkrik grunn gir en rik flora og et yrende dyreliv, blant annet kan man finne fjellreven i parken.

Saltfjellet- Svartisen har en enestående samling samiske kulturminner, den største tettheten sør for Finnmark. Parken ble opprettet i 1989, dekker et areal på 1850km² og forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Nordland nasjonalparksenter - Storjord
8255 Røkland

Telefon: 40067251
E-post: post@nordlandsnaturen.no
Nettside: www.nordlandsnaturen.no

Helgeland reiseliv
Helgeland reiseliv
Salten friluftsråd