Batterie Dietl

Batterie Dietl er en av Europas største kystfestninger fra 2. verdenskrig. Fortet voktet innseilingen av Vestfjorden, og den viktige skipstrafikken fra Narvik, lastet med verdifull jernmalm på vei til Tysklands krigs- og våpenindustri.

01.12.202114:35 Otelie Knædal

Her stod tre av verdens største landfaste kanoner, de såkalte Adolfkanoner. Inne i en av kanonbunkerne finner du vår museumssutstilling. Her får du oppleve et originalt miljø fra krigens dager med restaurert ammunisjons- og maskinrom.

Foto: Nordlandsmuseet

Soldatenes navnetrekk kan fortsatt leses på veggen. Utstillingen forteller om storkanonenes betydning for livet på Engeløya.


Foto: Nordlandsmuseet