Elsker friheten

Mats Pavall droppet jobben som arkeolog og satset for fullt på reindrift. Han har ikke angret én dag.

03.09.201312:44 cecilie

Verdens beste jobb

- Det er verdens beste jobb, selv om den selvfølgelig også til tider er både hard og slitsom, sier 27-åringen fra Fauske.

Han er vokst opp i en reindriftsfamilie, men for å være på den sikre side begynte han å utdanne seg innen arkeologi.

- Reindrifta er såpass usikker at jeg følte det var greit å ha flere bein å stå på, sier Pavall.

Men etter hvert ble suget etter uteliv og frihet for stort.

- Jeg er rett og slett ikke skapt til å jobbe på et kontor, jeg blir veldig fort rastløs, sier Pavall.

Et yrke med både gleder og sorger

Nå er han inne i sitt tredje år som reineier.  Et yrke med både gleder og sorger. For det er ikke tvil om at reindriftsnæringen er under press.

- Det blir stadig færre områder hvor vi kan la reinen beite, sier Pavall.

I tillegg kjemper han en hard kamp mot rovdyra. I fjor mistet han 100 dyr til gaupe, jerv og kongeørn.

- Det høres nesten utrolig ut, men kongeørna stuper ned og slår klørne gjennom pannebeinet på reinen. Den dør momentant, forteller Pavall.

Dette betyr igjen at han må holde nøye oppsyn med flokken. Det kan være en hard oppgave vinterstid. I perioden oktober- januar var det bare sju dager hvor Pavall ikke var ute for å sjekke hvordan det gikk med dyrene.

Men de positive sidene mer enn oppveier de negative.

Være ute i flott natur

- Jeg er min egen sjef og har ingen som bestemmer over meg. Og så får jeg være ute i en helt utrolig flott natur. Det i seg selv er en stor bonus. Så er det også viktig med det nære samholdet vi har med venner og familie i arbeidet med reindrifta. Vi er helt avhengig av gode hjelpere og det oppstår tettet bånd når du jobber sammen på denne måten, sier Pavall.

Han kommer fra en del av den samiske kulturen som går under navnet pitesamer og lulesamer. Den samiske tradisjonen i Salten går meget langt tilbake i tid og mange mener også at vikinghøvdingen Raud hin Rame i Saltstraumen samarbeidet med samene da han regjerte.

På 60- 0g 70-tallet var Salten et område hvor det ble jobbet meget hardt med å fornorske samene og mange opplevde det som problematisk å tilhøre denne etniske gruppen. I dag er situasjonen en helt annen og samene nyter stor respekt i takt med at stadig flere får øyene opp for de verdiene som samene står for med tanke på forvaltning av naturen og en bærekraftig utvikling.

Mats Pavall driver i dag med tamrein, noe som er nødvendig når de ofte må flytte flokkene gjennom godt bebygde områder.

Selv om fremtiden ikke er helt uten mørke skyer på himmelen, gleder Mats Pavall seg over hver dag han får lov til å drive med rein.

- Det er jo også snakk å ta vare på en lang tradisjon og en næring som familien har drevet med. Derfor varmer det også i hjertet når du kommer over gamle plasser hvor man drev med melking av rein og du ser den spesielle floraen som er der. Plutselig finner du orkideer som normalt ikke vokser i området. Et vakkert tegn på at mennesker, dyr og natur hører sammen.