Se nordlyset i Sørfold

I Sørfold finner du mange plasser uten lysforstyrrelser.

18.11.202014:17 Kristine Solli

1. Husmannsplassen Kjelvik

Rett ved den travle E6 kan du stige inn i fortiden. På Husmannsplassen i Kjelvik ligger et gammel gårdbruk med røtter helt tilbake til 1700-tallet. Plassen ligger skjermet til og gir gode forhold for å se nordlys i historiske omgivelser. For å komme hit følger du E6 sørover 4km forbi Kobbelv vertshus til rasteplassen. Herfra er det gangsti til husmannsplassen.

2. Gjerdalen

Gjerdalsvatnet er tidligere kåret til Sørfolds mest attraktive friluftområde, og det med god grunn. Her er det tilrettelagte fiskeplasser og overnattingshytte for bevegelseshemmede. I tillegg har dalen mange kultur- og krigsminner og gode steder for å se nordlys. For å komme hit tar du av fra E6 ved Kobbvatnet og følger Kobbvassveien ca 3km fram til infotavle om Gjerdalen.

3. Rørstad

Rørstad er en fraflyttet grend ved fjorden Sørfolda. Arkeologiske funn tyder på at stedet har vært befolket allerede i eldre jernalder. Utviklingen på 1900-tallet med moderne kommunikasjon førte til at Rørstad som først og fremst var egnet for båttransport ble avsidesliggende. Rørstad ble gradvis avfolket mot slutten av 1970-årene, men hadde fastboende helt til 2016. Stedet er veiløst, og dag brukes husene som fritidsboliger. En tur til Rørstad er både svært historisk spennende, og et fantastisk utgangspunkt for nordlysjakt uten lysforurensning.

4. Strøksnes

Veien ut til Strøksnes ligger høyt og følger fjorden store deler av strekningen. Her er det mange fine plasser for å stoppe og skue etter nordlys. Vi anbefaler å stoppe i Reinvika, eller kombiner turen med et opphold i domen på Bjørklund gård.

5. Veien utover til Røsvik

Røsvik er et gammelt handelssted og tidligere fergested i Sørfold kommune i Nordland. Stedet ligger på vestsiden av fjorden Sørfolda, ca. 28 km nord for Fauske. På veistrekningen ut til Røsvik er det mange fine plasser å stoppe for å se nordlys.