Registrer RUBRIKK for ditt produkt til Bodø & Salten guiden 2020 :)

Priser rubrikk:

Medlem i Visit Bodø: 3.460,-

Øvrige: 3.660,-

FAKTURAGRUNNLAG OG KONTAKTPERSON

REGISTRERING AV RUBRIKK. Fyll inn informasjon til guiden her.

BILDER

Last opp jpg-bilder som kan benyttes for å gi et inntrykk av ditt produkt (kun ett bilde vil bli brukt pr. produkt, men last gjerne opp fler dersom du har alternativer).

Bildet bør være klart og tydelig, uten logo/grafikk over. Ikke kollasj, kun enkeltbilder.

BEKREFT DIN REGISTRERING.

Trykk «Send». Du mottar kvittering på mailen til korrekturansvarlig. Dobbeltsjekk at informasjonen på kvitteringen er korrekt.