Fiske i Beiarelva

Beiarelva er alle sportsfiskeres sanne paradis. Her vil dere fine mange gode og fine vald for både fluefiske og slukfiske.

23.02.201717:07 Raymond Jakobsen

Her kan det fiskes etter både laks og sjøørret på 22 ulike soner over en strekning på omtrent 30 km.

Over den lakseførende strekningen kan det fiskes etter fjellørret.

Under hele laksesesongen (15-6 til 15/9) er laksekontoret bemannet av laksevertene. Om du ønsker å kjøpe fiskekort, desinfisere fiskeutstyr, kjøpe fiskeutstyr eller slå av en prat - er det disse du skal ta kontakt med.

Se mer detaljert beskrivelse av hver enkelt sone, fiskeregler og hvordan kjøpe fiskekort på nettsiden til Beiarelva. 

Telefon: 755 68 899
E-post: beiarnns@online.no
Nettside: https://www.beiarelva.no/