Láhko nasjonalpark

Dette er nasjonalparken for deg som liker geologi. Láhko har Norges største alpine karstlandskap, som har gitt et rikt planteliv og spennende formasjoner i berget. Liker du også å lufte fiskestanga, kan Láhko absolutt være plassen å legge din neste fisketur.

Attraksjoner
14.06.201917:06 Kristine Solli

Láhko nasjonalpark er Salten sin yngste nasjonalpark. Området ble vernet i 2012 for å ta vare på norges største sammenhengende område av alpin karst. Karst er en geologisk landskapsformasjon som oppstår når vann løser opp kalkspatmarmor. Kalkspatmarmor er den dominerende bergarten i nasjonalparken, en «myk» bergart som lett påvirkes av vann og sand. Dette gir mange spennende formasjoner og figurer for den oppvakte vandrer, men gjør også berggrunnen sårbar for slitasje. Den kalkholdige berggrunnen gir en rik flora og spesiell zoologi. Nasjonalparken har flere spesielle økosystemer, blant annet kalksjøer.

Til fots
Like utenfor Láhko nasjonalpark ligger Fykantrappa. En unik kulturhistorisk opplevelse, og fysisk utfordring, for dem som både vil få natur og kunnskap i et. På toppen er det servering hos Rallarbrakka i sommersesongen. Rallarbrakka kan også nås gjennom en fottur fra Navnløshøgda langs den gamle anleggsveien til Nedre Navarvatn. T- merket sti. Fra Navnløshøgda går det også en T- merket sti nordover til Fellvatnet og Langvatnet. Nord i nasjonalparken er det flere utleiehytter som drives av lokale jeger- og fiskeforeninger (Glomfjord JFF og Gildeskål JFF). Ved Fellvatnet i nord har Bodø og omegn turistforening Fellvasstua. Fisket i flere av de store vannene er viden kjent for å være godt, og i flere av vannene er det mulig å leie båt gjennom de lokale jeger- og fiskerforeningene.

Nordland nasjonalparksenter - Storjord
8255 Røkland

Telefon: 40067251
E-post: post@nordlandsnaturen.no
Nettside: www.nordlandsnaturen.no

Aurland Naturverkstad