Junkerdal nasjonalpark

I Junkerdal nasjonalpark er det ikke bare planter og dyr som lever, men også historien gir liv til fjellet.

Til fots
14.06.201917:06 Raymond Jakobsen

Samisk kultur og tradisjon har etterlatt seg en mengde spor og historier. Landskapet gir livsgrunnlag for en svært artsrik flora med mange sjeldne planter og hele området har vært viktig for å forstå innvandring og utbredelsen av planter og dyr etter siste istid. Parken ble opprettet i 2004 og dekker et areal på 682km².

Nordland nasjonalparksenter - Storjord
8255 Røkland

Telefon: 40067251
E-post: post@nordlandsnaturen.no
Nettside: www.nordlandsnaturen.no

esmofoto.no
Junkerdal nasjonalpark