På tur i Glomfjellet/Láhko nasjonalpark

Glomfjellet er det lokale navnet på fjellområdene øst for Glomfjord, i grensetraktene mellom Gildeskål, Beiarn og Meløy. Glomfjellet er blant de mest populære turområdene i distriktet og i 2012 ble store deler av dette fjellet vernet som nasjonalpark.

30.09.201414:49 Beate Tverbak

Hvordan komme seg dit?

Avkjøringen til Storglomvassdammen og inngangen til Glomfjordfjellene er mellom Svartistunnelen og Fykantunnelen på Kystriksvegen / Fv. 17 (rett nord for Svartistunnelen). Ved enden av fjellveien kommer du til den enorme Storglomvassdammen, som er verdens største steinfyllingsdam. Dammen rommer  utrolige 3,5 milliarder kubikkmeter vann og tilsvarer ca 500 liter vann hver til alle innbyggerne på jorden. Her finner du parkeringsplass. Terrenget innover fjellet er småkupert, lettgått og familievennlig.  

Vinterstid må du belage deg på parkering i den første tunnelen på fjellveien, eller like ovenfor tunnelen dersom parkeringsplassen er rydda for snø.

Unike bergformasjoner og en rik flora

Glomfjellet er det største sammenhengende kalksteinsområde i Norge, over skoggrensa. Området er med sin størrelse og beliggenhet et unikt karstlandskap, selv i europeisk målestokk. Her har regn og overflatevann tært opp berggrunnen og formet en mengde grotter og bergformasjoner.

Floraen i fjellområdet er svært rik, med mer enn 260 kjente planter. De siste årene er det gjort flere nyfunn av sjeldne fjellplanter, heriblant grønlandsstarr, snømure og tinderublom.

I desember 2012 ble store deler av fjellområdet vernet som Láhko nasjonalpark. Nasjonalparken dekker 188 kvadratkilometer i kommunene Gildeskål, Beiarn og Meløy.

Utleiehytter

Glomfjord Jeger- og Fiskerforening og Gildeskål Jeger- og Fiskerforening har en rekke utleiehytter i området. Gamma i Kvitsteindalen er åpen for allmenn bruk.

Merkede turstier 

Fra parkeringsplassen på Navnlaushøgda går T-merkede stier østover mot Beiarn og Saltfjellet og nordover til Langvatnet i Gildeskål. Sommerstid er det kjørbar bilvei til Sundsfjorden og Fv 17.  

Glomfjellet byr også på et fint jaktterreng og flere gode fiskevann. Du kjøper jakt- og fiskekort for statsgrunn.