26.02.202015:34 Otelie Knædal

Europeisk kulturhovedstad 2024

Europeisk kulturhovedstad 2024
I 2024 vil Bodø og Nordland invitere Europa til et helt år fylt med kunst og kultur, med naturen som hovedscene.

ARCTICulation er Bodø sitt tema for året. Tiden er inne for å vise Europa den arktiske pulsen. Ordet ARCTICulation inneholder flere elementer som er viktig for oss; Arktisk og Arcticulation. Men også kommunikasjon. Kunst. Kultivering. Samfunn. Og til og med Artig.

Programmet vil feire og vise de arktiske kvalitetene. Det unike forholdet til landet, havet og naturen. Oppfinnelsen, spensten og fantasien. Gjennom et utfordrende og nyskapende program ønsker vi å dele våre arktiske verdier med Europa. Bodø er klar til å gå fra Arktis til ARCTICulation. Fra kaldt til kul. Dørene til vår region og våre hjerter er åpne for Europa.


Foto: Dan Mariner


Hovedtema

De tre hovedtemaene for 2024:

THE ART OF NATURE 

handler om å utforske kunst i – eller fra – et arktisk perspektiv. Basert på idéen om å være i ett med naturen og omgivelsene, i stedet for å gjemme seg bort fra den. Vi lager prosjekter og arrangementer som bringer kunsten ut i naturen, og omvendt. Vi ønsker å artikulere vårt ansvar for den naturen vi er en del av.

Foto: Dan Mariner

Fish and ships

handler om vår historie, og gjennom programmet tar vi sikte på å kommunisere både historien om å leve i Nordland og hvordan historien fortsatt lever rundt oss i dag – den levende historien. Historien om tørrfiskhandelen, som har betydd så mye for byggingen av vår nasjon. En historie som fortsatt lever, der fiskebåtene og fabrikktrålerne ligger langskips midt i byen. I tillegg deler vi historie med mange andre europeiske byer – både andre verdenskrig og den kalde krigen har preget vår felles identitet og vårt selvbilde.

Foto: Dan Mariner

TRANSITION 

skal sette søkelyset på koblingen mellom byutvikling og prosjekter som bygger kulturell kapasitet. Byene i Nordland har gjennom historien måttet tilpasse seg tidens utvikling, og taklet store endringer. Industrialiseringen kom og forsvant igjen. Samfunnet har funnet nye løsninger, og blitt moderne byer. I tiden som kommer vil vi igjen bli utfordret, når vi skal utvikle oss videre og bli en smart, bærekraftig region.

Foto: Dan Mariner


 • Bodø er den første Europeiske kulturhovedstaden nord for polarsirkelen.

 • Temaet for året er ARCTICulation

 • I 2024 deler vi året inn i fem sesonger:

  • Here comes the sun
  • Spring optimism
  • Midsummer madness
  • Autmn storm
  • Arctic light