26.02.202015:34 Otelie Knædal

Europeisk kulturhovedstad 2024

Europeisk kulturhovedstad 2024
I 2024 vil Bodø og Nordland invitere Europa til et helt år fylt med kunst og kultur, med naturen som hovedscene.

ARCTICulation er Bodø sitt tema for året. Tiden er inne for å vise Europa den arktiske pulsen. Ordet ARCTICulation inneholder flere elementer som er viktig for oss; Arktisk og Arcticulation. Men også kommunikasjon. Kunst. Kultivering. Samfunn. Og til og med Artig.

Programmet vil feire og vise de arktiske kvalitetene. Det unike forholdet til landet, havet og naturen. Oppfinnelsen, spensten og fantasien. Gjennom et utfordrende og nyskapende program ønsker vi å dele våre arktiske verdier med Europa. Bodø er klar til å gå fra Arktis til

ARCTICulation. Fra kaldt til kul. Dørene til vår region og våre hjerter er åpne for Europa.


Foto: Dan Mariner


NØKKELTEMA

Det kulturelle programmet i 2024 skal reflektere hvordan vi her i arktiske nord har livnært oss, og til og med utviklet oss, på de samme ressursene over tusenvis av år. Et annet aspekt med programmet er bevisstheten folkene her oppe har til miljøet og naturen. Vi lever i et av Europas mest sårbare steder, og vi vet hvor skjørt det er. Hvit snø på fjelltoppene og krystallklart sjøvann er en konstant påminnelse om noen av våre viktigste utfordringer.

Dette er de tre temaene som kulturprogrammet i 2024 skal baseres på;

THE ART OF NATURE 

The Art of Nature handler om å utforske kunst i – eller fra – et arktisk perspektiv. Basert på idéen om å være i ett med naturen og omgivelsene, i stedet for å gjemme seg bort fra den. Vi lager prosjekter og arrangementer som bringer kunsten ut i naturen, og omvendt. Vi ønsker å artikulere vårt ansvar for den naturen vi er en del av.

Foto: Dan Mariner

FISH AND SHIPS 

Fish and ships handler om vår historie, og gjennom programmet tar vi sikte på å kommunisere både historien om å leve i Nordland og hvordan historien fortsatt lever rundt oss i dag – den levende historien. Historien om tørrfiskhandelen, som har betydd så mye for byggingen av vår nasjon. En historie som fortsatt lever, der fiskebåtene og fabrikktrålerne ligger langskips midt i byen. I tillegg deler vi historie med mange andre europeiske byer – både andre verdenskrig og den kalde krigen har preget vår felles identitet og vårt selvbilde.

Foto: Dan Mariner

TRANSITION 

Transition skal sette søkelyset på koblingen mellom byutvikling og prosjekter som bygger kulturell kapasitet. Byene i Nordland har gjennom historien måttet tilpasse seg tidens utvikling, og taklet store endringer. Industrialiseringen kom og forsvant igjen. Samfunnet har funnet nye løsninger, og blitt moderne byer. I tiden som kommer vil vi igjen bli utfordret, når vi skal utvikle oss videre og bli en smart, bærekraftig region.

Foto: Dan Mariner


VANDRE SAMMEN MED OSS GJENNOM DE ARKTISKE SESONGENE

Solen her oppe har en årlig puls, der den forsvinner helt på vinteren, for så å være oppe en hel måned i strekk om sommeren. Månen og tidevannets puls følger stimer og malstrømmer. Fisken kommer og drar på samme tid år etter år, noe som gjør det mulig å høste, bevare og drive handel på en bærekraftig og naturlig måte. Lyset er intenst og skifter stadig, enten om det er midnattssola som holder deg våken om sommernettene, eller det magiske nordlyset som plutselig danser over den mørkeblå vinterhimmelen.

Det kulturelle programmet har vi strulturert rundt naturens puls her i arktis;

Here comes the sun

Historisk sett handler årets første sesong om produksjon og velstand. Vår historie former fundamentet og begynnelsen på kulturhovedstadsåret, ARCTICulering av den ekte Nordlandshistorien. 

Spring Optimism

Våroptimisme, ungdommelighet og fremtidstanker. Våroptimismen fokuserer på samhold, vennskap og vår felles europeiske identitet. Sammen skal vi gi næring til et varmt, demokratisk samfunn, og forhindre en ny kald krig.

Midsummer madness

Sommer i arktisk betyr dagslys flere uker i strekk. Det betyr fersk sjømat, utepils (som er nøyaktig den samme pilsen somresten av åre - bare ute), og verdens søteste jordbær som vokser døgnet rundt. Det betyr mangel på søvn på grun av intense utendørsopplevelser når naturen er på sitt absolutt vakreste!

Autumn Storm

Etter et kort, men intenst, sommerprogram, griper høststormene inn. Det kulturelle programmet gjenspeiler tilbakekomsten av mørkere netter - det er på tide å ta opp og diskutere de viktigste europeiske temaene i vår tid.

Arctic Lights

Den arktiske vintere handler ikke om mørke, som mange tror. Det handler om farger og nyanser. Slik er programmet vårt også. Når lysene er dempet, vises nye perspektiver og farger.

 • Bodø er den første Europeiske kulturhovedstaden nord for polarsirkelen.

 • Temaet for året er ARCTICulation

 • I 2024 deler vi året inn i fem sesonger:

  • Here comes the sun
  • Spring optimism
  • Midsummer madness
  • Autmn storm
  • Arctic light