Kystkvinnen

Før i tida var det ingen som kunne sitte stille ei ledig stund. Alle måtte bidra med et eller annet for å få endene til å møtes. Om man hadde et ærend et sted, var det et vanlig syn at kvinnene hadde garnnøstene hengende i belte, slik at de kunne strikke mens de gikk.

Historie
05.03.202111:25 Otelie Knædal

Det er ikke rart at de måtte nytte tiden godt. Det var kvinnenes plikt å fylle «Lofotkista» – ei kiste fylt med klær, mat og annet livsnødvendig utstyr for flere uker på havet. Det lå mangfoldige timers arbeid bak utrustning av disse kistene.

Kvinnene hadde i tillegg ansvar for hus- og fjøsstellet. Når de fleste mennene reiste på fiske, hadde kvinnene også ansvar for å ro «heimsjyen», som det het. Altså, de måtte ro ut i nærområdene og sørge for middagsmat.

Foto: Nasjonalbiblioteket, fotograf: Anders Beer WilseFoto: Nordlandsmuseet