Husflid og håndverk

Siden tidenes morgen har håndverk vært en viktig del av vår tradisjon her i nord. Og det er det fortsatt. Dagens produkter er i mye større grad preget av god design enn det som var vanlig før. Likevel er bærekraft og kvalitet fortsatt like viktig.

24.02.202114:23 Julie Abelsen