L

egeg

w

Kontakt

24.08.201615:08 Raymond Jakobsen

Bodø Havn

Terminalveien 8006 Bodø

Bodøterminalen, 4. etg.
Rønvikleira

Postadresse:
Postboks 138, N-8001 Bodø

Tel: 75 55 10 80
Fax: 75 55 10 90
E-post: firmapost@bodohavn.no
Internet: www.portofbodo.com