Kjerringøy kirke

Nykirken i Kjerringøy ble innviet i 1883. Blant gjenstandene
finner vi noe gammelt og noe nytt. Noe har fulgt kirkene helt
fra 1600-tallet.

Severdighet
27.02.201722:08 Raymond Jakobsen

I våpenhuset henger en stor kirkebøsse og to tavler til
påminnelse om ofring. Den minste av tavlene har påført årstallet
1730. Inne i selve kirken henger en slags offerskål fra 1760 som
også ble brukt i forbindelse med ofring.

Det største klenodiet er nok den svarte bokstavaltertavlen ved
prekestolen, som bærer årstallet 1601 og ble restaurert av Oscar
Bodøgaard i 1974. Christian Bø malte altertavlen i Kjerringøy
kirke i 1885.

Kjerringøy kirke
8093 Bodø

Telefon: 75 50 03 00
E-post: ronvik.menighet@kirken.no
Nettside: http://www.kirken.no/ronvik-kjerringoy

432889906_cjjxh-M.jpg