Innbyggerundersøkelse bærekraft

Innbyggerundersøkelse bærekraft
Visit Bodø jobber med å utvikle og markedsføre Bodø som reisemål. En viktig del av utviklingen vil være å ta vare på natur, kultur og miljø slik at kommende generasjoner kan få oppleve det samme som vi gjør. Dette betyr at vi må jobbe bærekraftig.

19.02.202111:11 Otelie Knædal

Vi ønsker en tilbakemelding på hvordan innbyggerne i Bodø kommune lever med reiselivet og hvilket syn de har på reiselivsutviklingen. Vi trenger innspill på videreutviklingen av reisemålet og en vurdering av bærekraftarbeidet pr i dag. Vi har derfor utviklet en undersøkelse ment for innbyggerne i Bodø kommune.

Alle som legger igjen sin epost på slutten av undersøkelsen er med i trekningen av opplevelser fra lokale reiselivsbedrifter som jobber bærekraftig.

> Ta undersøkelsen her.