Medlemspakken og plussprodukter 2022

Her finner du info om medlemspakken for 2022, plussprodukter for cruisesatsing og MICE og prisliste for 2022. 

12.02.202110:00 Julie Abelsen

Som medlem i Visit Bodø får du tilgang til en basispakke med ulike tjenester, som er inkludert for alle bedrifter som er medlem og har avtale om markedssamarbeid. I tillegg til basispakken kan man kjøpe plussprodukter innenfor forskjellige satsingsområder. 

Under finner du informasjon om medlemspakken, prisliste og plussprodukter for 2022. 

Spørsmål kan rettes til otelie@visitbodo.com

Medlemspakken og prisliste 2022

Cruise Plussprodukt