Medlemskap 2020

28.01.201913:39 Julie Abelsen

Basispakken

Som medlem i Visit Bodø får du en basispakke der følgende tjenester er inkludert. Basispakken utvikles kontinuerlig basert på behov og trender, og kan endres fra år til år.

 

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med medlemsansvarlig Kristine på kristine@visitbodo.com

 

Synlighet på nett – visitbodo.com + visitnorway.com

Vår nettside hadde 400.000 treff i 2019, og vi forventer ca. 600.000 treff i 2020. I 2017 lanserte vi nye nettsider med forbedret design og struktur – disse er mobil og nettbrettilpasset. Fokus er på bildebruk og innsalg av opplevelser i Salten. Som medlemsbedrift får du dine tilbud profilert på siden med egen oppføring. Dette inkluderer også oppføring på Visit Norway sin nettside. Denne publiseres på 15 språk og har 21,2 millioner besøkende; 13,2 millioner unike brukere; 2,44 min i gjennomsnitt pr. side; 2,9 millioner klikk fra Visitnorway.com til bransjen i Norge og 1,9 millioner nordmenn er unike brukere.

Synlighet i sosiale medier

Vi bruker Instagram og Facebook for å skape reiselyst og inspirasjon for regionen. Facebook-siden vår har over 18.000 følgere, og instagramprofilen @visitbodo har over 14.000 følgere fra hele verden, og vi forventer ytterligre følgervekst i 2020. Rekkevidden for innleggene på Facebook i 2019 var ca 1,7 millioner. Vi fortsetter vår sterke innsats på Instagram for å inspirere til reiselyst for regionen vår. Nesten 75.000 bilder har blitt tagget med #visitbodo på instagram. Din bedrift kan synliggjøres på vår instagramkonto @visitbodo dersom dere kontinuerlig legger ut bilder og bruker våre hashtagger #visitbodo og #mittsalten. Økt trafikk, rekkevidde og engasjement i våre sosiale kanaler og webside kan gi svært god digital synlighet for våre medlemmer. Vi jobber kontinuerlig for å øke antall følgere og spre kunnskap om Bodø & Salten. Det legges ut innlegg på Facebook nesten hver dag, og vi legger ut/reposter bilder på Instagram daglig.

Rådgivning

Vi bistår våre medlemmer med rådgivning – ta kontakt dersom du vil vite hvordan du får mest mulig ut av medlemskapet ditt. Dette kan gjelde sosiale medier, nettsider, markedsføring m.m. Dersom du har andre spørsmål som vi ikke kan hjelpe med, kan vi forsøke å henvise videre til andre aktuelle leverandører – for eksempel alternative reiselivsfotografer i regionen, oversettere, rådgivere etc.

Arrangementskalender

Siden «Hva skjer» med oversikt over aktuelle arrangementer er en av de mest besøkte på vår web. Den ligger også på vår Facebook-side. Her får medlemmer profilert sine arrangementer for både lokale og tilreisende. For å få dine opplevelser inkludert her, må du lage et Facebook-arrangement og tipse oss, slik at vi får lagt det til.

Bransjetreff

Bedriften inviteres til minimum ett årlig bransjetreff. Bransjetreffene gir mulighet for å bygge relasjoner, treffe andre reiselivskollegaer og faglig påfyll i et uformelt forum.


Workshops og messer

I løpet av året deltar Visit Bodø på ulike workshops og messer for å selge inn Bodø & Salten som reisemål innenfor både Cruise, MICE og Ferie/Fritid (Turoperatører). Hvor mange og hvilke aktiviteter vi deltar på bestemmes ut fra utvalgte geografiske marked og segmenter. Blant annet deltar vi årlig på Norwegian Travel Works- hop (NTW), som er det store treffet for norsk reiseliv og utenlandske turoperatører. Se bransjenett for aktivitetskalender 2020.

Plussprodukter

I tillegg til basispakken, tilbyr vi plussprodukter mot ekstra kostnader/betingelser. Disse tilbys primært til våre medlemmer, men noen er også tilgjengelig for ikke-medlemmer.

Presseturer

I tett samarbeid med reiselivsbransjen, Nord-Norsk Reiseliv og Visit Norway utfører Visit Bodø målrettet pressearbeid med fokus på Bodø og Salten. Vi er vertskap for nasjonal og internasjonal presse og jobber for økt medieomtale gjennom å utarbeide programmer, være vertskap og ivareta oppfølging i etterkant. Vi setter sammen turer etter forespørsel og ønsker fra presse, og våre medlemsbedrifter får tilbud om å vise seg frem på relevante turer. Dette forutsetter at bedriften tilbyr gratis opplevelser, evt. til redusert pressepris.

Visningsturer

Visningsturer arrangeres for turoperatører og/eller agenter for å øke salg direkte til deres markeder. Visningsturene er hovedsaklig for grupper, der representanter fra Innovasjon Norge, Nord-Norsk Reiseliv og Visit Bodø er med for å bygge unike relasjoner til turoperatørene. Programmene vil ligne presseturene, men med spesielt fokus på kjøpbare opplevelser. Her er det store muligheter for destinasjonen og aktørene å selge inn sine produkter. Medlemsbedrifter får tilbud om å vise seg frem på relevante turer, med forbehold om at opplevelsene tilbys til reduserte priser.

Destinasjonsguide

Som medlem får du tilbud om å være med i den årlige destinasjonsguiden til redusert medlemspris. Bodø & Salten-guiden trykkes i 55.000 eksemplarer på tre språk: norsk, engelsk og tysk. Den distribueres gjennom Bodø Turistinformasjon og til alle hotell og trafikknutepunkt i Bodø & Salten, samt andre strategiske punkter som turistinformasjonen i Lofoten, Vesterålen, Helgeland og Polarsirkelen. Den benyttes også som verktøy på workshops og i pressearbeid. Den er også nedlastbar på vår nettside.

Workshops og kurs

Som medlem får du invitasjon til relevante workshops og kurs. Deltakelse vil bedriften måtte betale for. Vi arrangerer workshops og kurs ut fra hva vi ser behov for hos våre medlemsbedrifter og partnere, og ut fra endringer i trender og i markedet. Slik kan du holde deg oppdatert og få kunnskap innenfor faglig aktuelle områder.

Kampanjer

Vi tilbyr deltakelse i ulike relevante kampanjer. Noen er rettet mot spesifikke geografiske målgrupper, andre rettet mot spesielle tema, for eksempel nordlys eller årstider.

Bransjesamling Bodø & Salten 2019

Som medlem får du invitasjon til å delta på en samling for reiselivet i hele Salten arrangert av Visit Bodø. Her blir det faglig påfyll innen relevante og etterspurte tema for å øke kompetanse og eksportmodenhet i regionen. Det blir også en god arena for nettverksbygging på tvers av kommunegrenser.

Deltakelse i cruisenettverket

Cruisetrafikk er et betydelig reiselivsmarked, både nasjonalt og internasjonalt. Det jobbes målrettet med markedsføring og relasjonsbygging for å gjøre Bodø & Salten enda mer synlig som cruisedestinasjon. Cruise-nettverket ble opprettet i 2015, og samarbeider for å gjøre Bodø & Salten til en attraktiv cruisedestinasjon. Din bedrift kan være med i satsingen ved å tilby skreddersydde opplevelser for cruiseturister. Kontaktperson i Visit Bodø: Carina Dreyer Salater 

Deltakelse i arrangementsnettverket

Det arbeides for at Bodø skal ta en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt som en moderne, bærekraftig og opplevelsesrik arrangementsdestinasjon i nord. Partnerne i satsingen prioriterer salgstiltak som felles visningsturer, salgsdag, kundearrangementer, salgsreiser og nyhetsbrev. Nettverket har meldt seg inn i Norway Convention Bureau (NCB), som har som hovedoppgave å selge Norge som en potensiell destinasjon for internasjonale kongresser, konferanser, incentiveturer og events. Din bedrift kan delta i nettverket. Kontaktperson i Visit Bodø: Raymond Limstrand Jakobsen 

Deltakelse i nettverket «Attraktive opplevelser»

Bedriftsnettverket skal bidra til at flere internasjonale ferie- og fritidsgjester, individuelt reisende og i grupper, besøker Salten. Satsingen skal være helårs, men ha et særskilt fokus på å utvikle den definerte vintersesongen. Kontaktperson i Visit Bodø: Carina Dreyer Salater

 

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med medlemsansvarlig Kristine på kristine@visitbodo.com

Medlemskap 2020
Onepager medlemskap
Prisliste 2020