Statistikk kommersielle overnattinger 2021

Her finner du tall og fakta fra kommersielle gjestedøgn i 2021.

25.02.202210:11 Otelie Knædal

Månedlig henter vi ut tall fra SSB sin portal på gjestedøgnstatistikk. I 2021 har vi sammenlignet tallene med 2019, da 2020 var et unntaks år med nedstigninger og restriksjoner. 2021 har også̊ bydd på̊ perioder med restriksjoner og nedstenginger, noe som har preget antall gjestedøgn og gjester.

I 2021 har Bodø hatt totalt 321.461 kommersielle gjestedøgn. Dette er en nedgang på – 22% om man sammenligner med 2019. For de resterende Salten-kommunene var det totalt 197.168 kommersielle gjestedøgn, dette er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i 2019.

Andre tall for 2021:

• Bodø har en markedsandel på 18,54% i Nordland

• Salten* har en markedsandel på. 11,37% i Nordland

• Gjennomsnittlig oppholdstid i hele Salten var i 2021 1,8 døgn. Til sammenligning var gjennomsnittlig oppholdstid 1,5 døgn i 2019.

• I Bodø har det vært 91% norske gjester og 9% utenlandske gjester.

• I Salten* har det vært 87% norske gjester og 13% utenlandske gjester.

• Det har kommet flest utenlandske gjester fra Tyskland, Sverige, Nederland, Danmark, Polen, Italia og Frankrike.Formål med oppholdet har fordelt seg slik:

Bodø

Ferie/fritid: 53%
Kurs og konferanse: 11%
Yrke: 36%

Salten*

Ferie/fritid: 49%
Kurs og konferanse: 8%
Yrke: 43%

* Salten er ekskludert Bodø og Rødøy.