Markedsmøter 2022

Her kan du laste ned presentasjoner og se opptak av markedsmøtene vi har holdt i år.

31.03.202211:22 Otelie Knædal

I 2022 holder vi totalt 4 markedsmøter gjennom året. Her legger vi ut opptak av møtene og presentasjon som kan lastes ned. 

Markedsmøte #1 - Sommerkampanje, resultater tidliger kampanjer og ny web

Markedsmøte #1 (31. mars)