Presentasjon av ambassadørprogram

27.mars Scandic Havet
09.03.202015:31 Raymond Jakobsen

Hvorfor er arrangement viktig, og hvordan kan Bodø tiltrekke seg flere? 

Visit Bodø inviterer til presentasjon av planene om et ambassadørprogram som verktøy for å gjøre oss mer attraktiv for større arrangement.

Satsing på arrangement.

Visit Bodø leder et prosjekt sammen med lokalt næringsliv og Nordlands fylkeskommune via DA-midler, der vi jobber med viktigheten av arrangement. 
En av tingene vi har lært er viktigheten av samarbeid. For å få lagt flere større kongresser og konferanser til Bodø, er vi avhengig av lokale nøkkelpersoner, kall dem ambassadører eller døråpnere. 
Disse personene ønsker vi finne og bistå med å fremme Bodø som arrangørby for en kongress eller konferanse. 

Foredragsholdere 27.mars

Vi har invitert noen av de som kan mest om dette, til å komme til Bodø for å dele på sin kunnskap, erfaringer og kompetanse. 

Frode Aasheim
Leder kongress, møter og arrangementer, Innovasjon Norge

Frode Aasheim leder den nasjonale satsingen, og vil fortelle om viktigheten av arrangement fra et nasjonal perspektiv. Det er utarbeidet en nasjonal arrangementsstrategi, og det jobbes nå med en nasjonal kongresstrategi.

Per Morten Haarr
Convention Director, Region Stavanger

Stavanger er den destinasjonen som har jobbet mest strategisk med sitt ambassadørprogram. Siden 2006 har dette vært et viktig verktøy for å skape økt aktivitet. 
Sammen med enkeltpersoner og organisasjoner, jobber Region Stavanger med å få nasjonale og internasjonale arrangementer, kongresser og fagmesser til regionen. 
Dette er arrangementer som bidrar til økt internasjonalisering og økonimisk vekst. Videre gir denne satsingen økt innbyggerstolthet og bidrar til positiv profilering av Stavangerregionen.

Hvorfor anbefale Bodø som vertskap for større konferanser?


• Medvirke til å løfte frem fagmiljøet og sett Bodø på verdenskartet.
• Skape oppmerksomhet rundt eget fagområde.
• Gjennom gode arrangement bidra til økt rekruttering til fagmiljøet.
• Knytte verdifulle kontakter.
• Øke kunnskap og inspirasjon til lokalt fagmiljø.
• Gi flere kollegaer mulighet til å delta.
• Personlig og faglig anerkjennelse, nasjonal og internasjonalt.
• Vise frem Bodø som en innovativ og inspirerende by.
• Vise frem Bodø og Salten som et attraktivt område å etablere og investere i.
• Styrke Bodøs arrangørkompetanse og konkurransedyktighet.
• Vise frem kultur, natur og unike opplevelser i Bodø og Salten.

Presentasjon og informasjonsmøte

27.mars kl.10:00-12:00 på Scandic Havet

Program: 

10:00 Ankomst
10:15 Velkommen v/ Visit Bodø
10:30 Frode Aasheim, Leder kongress, møter og arrangement Innovasjon Norge
11:00 Per Morten Haarr, Convention Director Region Stavanger
11:30 Lunsj og mingling

PS! Tips gjerne en venn eller kollaga som bør vite mer om dette! 

Meld deg på her: