Arctic Salmon Center - Kunnskapssenter for havbruk

Den norske havbruksnæringen har i løpet av de siste 50 årene vokst fra å være en attåtnæring til å bli en milliardindustri som forsyner hele kloden med laksefisk. Ved Arctic Salmon Center kan man bli bedre kjent med det nye norske industrieventyret.

Gruppeaktivitet
05.03.202114:37 Otelie Knædal

Arctic Salmon Center er lokalisert i Skutvik på Hamarøya, midt i Hamsuns vakre rike!

Bygget ligger på en høyde kun 80 meter fra et oppdretanlegg, og gir en unik utsikt til matproduskjonen og det som skjer på anlegget «live». Her kan man også se ny havbruksteknologi som lukka-merden – Certus. Ved Arctic Salmon Center får besøkende et innblikk i fremtidige grønne løsninger for den blå næringen.
Kom til Arctic Salmon Center for formidling og kule turer til lands og til vanns!"

Nettside: https://www.arcticsalmoncenter.info