L

egeg

w

Toårig engasjement: Prosjektleder – reiseliv og opplevelser.

Vil du være med å skape vekst og nye markedsmuligheter innen reiseliv og opplevelser i Bodø?

12.06.201710:51 Raymond Jakobsen

Visit Bodø er destinasjonsselskapet for Bodø og Saltenregionen. Vi er en medlemsorganisasjon for reiseliv- og opplevelsesnæringen. Vi er samarbeidspartner for Bodø kommune og øvrige Saltenkommuner. 


Har du gode kommunikasjonsevner, liker relasjonsbygging og kan arbeide både selvstendig og i team? Evner du å kombinere fokus på strategiske mål og operativt arbeid? Er du imøtekommende, systematisk og organisert?


Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert prosjektleder som vil inngå i vårt prosjektteam. Hovedoppgavene vil være å levere inn i en tung satsing på opplevelsesbasert verdiskaping i Bodø og Salten.


Hovedfokuset er økt verdiskaping gjennom å løfte den kommersielle kundeopplevelsen i Bodø og Salten gjennom opplevelsesutvikling, destinasjonsdesign og utvikling av Bodø som arrangementsby. Målet er å utvikle en destinasjon i verdensklasse.


Stillingen krever høyere utdanning innen markedsføring, organisasjon, tjenesteinnovasjon, eller økonomi og administrasjon. Relevant erfaring fra områder som prosjektledelse, kommunikasjon, reiseliv, innovasjon eller markedsføring vektlegges høyt.


Det er en fordel dersom du behersker digitale verktøy som InDesign/Illustrator/Photoshop og har et øye for design og detaljer.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Fremme kompetanseheving og opplevelsesutvikling hos reiselivsbedriftene.
  • Planlegging og arrangering av workshops/læringsarenaer og møteplasser for nettverkene.
  • Prosjektledelse og – styring, samt rapportering.
  • Utvikle systemer for internkommunikasjon.
  • Deltakelse i utviklingsteam.
  • Samhandling med forskning- og utviklingsaktører, næringsliv og offentlig sektor.
  • Bygge regionens image og attraktivitet gjennom kommunikasjon og merkevarebygging
  • Stillingen rapporterer til reiselivssjef.

 

Ansettelsesperiode: toårig engasjement fra og med 1. november 2017. Mulighet for tidligere oppstart.

Søknadsfrist: 26. juni 2017

Søknad og CV sendes til reiselivssjef Ann-Kristin Rønning Nilsen på e-post

ann-kristin@visitbodo.com